TULKOJUMI / VALODAS / ANGĻU VALODA

Tulkojumi no angļu valodas

Mūsu tulkošanas aģentūra “Valodu Eksperts” piedāvā rakstiskos tulkojumus 

 • no angļu valodas uz latviešu valodu un 
 • no angļu valodas uz krievu valodu. 
Šīs ir standarta valodu kombinācijas, kas tiek pieprasītas visbiežāk. Tāpat arī tulkojam otrādi – 

 • no latviešu valodas uz angļu valodu un 
 • no krievu valodas uz angļu valodu.

Nereti ir arī pieprasījumi angļu valodas tulkojumiem kombinācijā ar kādu citu valodu, piemēram 

 • no angļu valodas uz igauņu valodu, vai 
 • no vācu valodas uz angļu valodu. 
Neskatoties uz to, ka neviena no minētajām valodām šobrīd Latvijā nav tik izplatīta, lai to varētu saukt par dzimto valodu, mēs varam nodrošināt tulkojumus arī šādās valodu kombinācijās.

Mūsu cenu lapā norādītās cenas ir tulkojumiem kombinācijā ar latviešu vai krievu valodu. 

 • Cena par tulkojumu no angļu valodas ir 9 EUR par standarta lapu - 1800 zīmēm. 
Ja angļu valodas tulkojums tiek pieprasīts kombinācijā ar citu svešvalodu, tad tādam tulkojumam mēs cenu aprēķināsim individuāli. Cena būs atkarīga no apjoma un sarežģītības pakāpes. 

Ja tulkojumi uz angļu valodu ir paredzēti drukātiem materiāliem vai publicēšanai citos reklāmas nolūkos, piemēram, interneta mājaslapai, mēs piesaistīsim korektoru, kuram angļu valoda ir dzimtā valoda, lai publicētais teksts būtu stilistiski korekts.

 • Mēs varam jums nodrošināt angļu valodas tulkojumu notariālu apliecinājumu, un “varam uzlikt” apostilli jeb legalizēt tulkojumus.
 • Varam nodrošināt arī biroja tulka apliecinājumu. Vienmēr iesakām precizēt, vai tiešām tiek prasīts notāra apliecinājums tulkojumam. Ja iestādei, kurā jūs plānojat iesniegt dokumentus, pietiek tikai ar biroja tulka apliecinājumu, tad cenas ziņā tāds tulkojums ir daudz izdevīgāks.
 • Cena par notāra apliecinājumu ir 30 EUR, bet cena par biroja apliecinājumu tikai 4 EUR.

Mūsu angļu valodas speciālisti var nodrošināt jebkuras nozares tulkojumus – medicīniskos, IT, tehniskos, juridiskos, ekonomiskos, mārketinga, finanšu u.c.

Medicīniskie tulkojumi no / uz angļu valodu

 • ārsta izziņu un slimības lapu tulkojumi
 • slimību vēstures tulkojumi
 • farmaceitiskie tulkojumi
 • medicīnas rakstu tulkojumi

Juridiskie tulkojumi no / uz angļu valodu

 • līgumu tulkojumi
 • uzņēmuma reģistrācijas dokumentu tulkojumi
 • tiesas lēmumu, apelāciju un protokolu tulkojumi
 • ekspertīžu tulkojumi

Finanšu tulkojumi no/uz angļu valodu

 • grāmatvedības atskaišu, rēķinu un gada pārskatu tulkojumi
 • auditoru ziņojumu tulkojumi
 • finanšu un ekonomiskās dokumentācijas tulkojumi

Reklāmas materiālu tulkojumi no/uz angļu valodu

 • mājaslapu tulkojumi
 • komercpiedāvājumu un tāmju tulkojumi
 • bukletu, brošūru un katalogu tulkojumi

Tehniskie tulkojumi no/uz angļu valodu

 • tehnisko aprakstu, lietošanas instrukciju un rokasgrāmatu tulkojumi
 • montāžas instrukciju tulkojumi
 • atbilstības un kvalitātes sertifikātu tulkojumi

Bieži vien liekas, ka angļu valodas tekstus var iztulkot jebkurš, kurš zina angļu valodu. Tomēr ar šo vajadzētu uzmanīties, jo profesionāls tulkotājs ņem vērā daudzas nianses. It īpaši tulkojumu vajadzētu uzticēt profesionālam tulkotājam, ja jātulko svarīgi dokumenti vai reklāmas materiāli. Angļu valodai ir savas īpatnības, sava valodas struktūra, termini, kas jāņem vērā, lai teksts būtu acij un ausij tīkams.

Kā viens no zināmākajiem neveiklajiem tulkojuma piemēriem, ko var redzēt filmu tulkojumos: angļu valodā parādās uzraksts “10 days ago…”, un latviski tas ir iztulkots “10 dienas atpakaļ…”. Mēs jau gandrīz esam pieraduši pie šāda atveidojuma, un mums tas jau gandrīz liekas normāls. Kaut gan latviski tas pareizi skanētu “pirms 10 dienām”. Sliktāk, ja šādas nianses vai kļūdaini iztulkoti termini parādās dokumentos vai reklāmas materiālos. 

Kādu nozaru tekstus mēs tulkojam?